(T)huis van jong en oud

De Trapkes: accomodatie

Dorpswerk Sprundel zet zich in voor een goede huisvesting van het plaatselijk sociaal-cultureel werk.
Wij beheren en exploiteren Dorpshuis De Trapkes en de sportzaal die er naast staat.

Belangrijke stelregel is dat deze accommodaties ondergeschikt moeten zijn aan de activiteiten, c.q. het beheer moet zich zoveel mogelijk schikken naar de behoeften van de bevolking en de activiteiten die in het kader van de doelstelling van het dorpswerk van belang zijn.

De ruimtes verhuren we, en in en rondom het dorpshuis wordt jaarlijks een diversiteit aan activiteiten georganiseerd.

De Trapkes zien we als het huis van het dorp, functionerend als een sociale onderneming, samen met de netwerkpartners, verenigingen, gebruikers en bewoners.

In De Trapkes vindt u het Toeristisch Informatie Punt en het dorpshuis is een fietscafé

Scroll naar top