Tijdens de braderie houdt het St. Janshof een Open Dag.
Iedereen kan dan het complex met woningen en Steunpunt voor Ouderen dan van binnen bekijken en kennismaken met, alsmede informatie krijgen over, de activiteiten die in het Steunpunt plaatshebben.

Scroll naar top