Bestuursleden Stichting Dorpswerk Sprundel

Voorzitter:
Adrie van Ginneken,
Odiliastraat 1, 4714 AG Sprundel
tel. 350241
benoemd door het bestuur

Secretaris:
Toon van de Sanden
Laagakker 37
4714 HH Sprundel
tel. 384055
benoemd door het bestuur

Penningmeester:
Ad van de Sande
Heikant 1
4714 RX Sprundel
tel. 0165-350115
benoemd door het bestuur

Beheerszaken:
Kees Gommers
Bakkerserf 13
4714 GR Sprundel
tel. 383969
benoemd door het bestuur

Bestuurslid Personeelszaken:
Toon Verdaasdonk
Oosteindseweg 11
4714 SC Sprundel
tel. 06-43070746
Benoemd door het personeel

Bestuurslid Verenigingsraad:
Nicojan Lazeroms
Noordveld 24
4714 HV Sprundel
tel. 06-10367843
benoemd door de verenigingsraad.

Bestuurslid Jeugd- en jongerenwerk:
Jac van Trijp
Fatimastraat 11
4714 CA Sprundel
tel 06-51873805
benoemd door de jeugdraad

Bestuurslid Wijkverenigingen/wijkbeheer:
Cindy Heeren
Anna Leonorastraat 6
4714 AR Sprundel
benoemd door het wijkenoverleg

Bestuurslid Cursuswerk:
Christel Simons-Meijer
Molenerf 5
4714 ET Sprundel
tel. 06-41390525
benoemd door de Cursuswerkgroep

Bestuurslid Ouderenwerk:
Jan Wijnen
Koekoekstraat 38
4714 AK
Sprundel
tel. 383479
benoemd door het Netwerk voor Ouderen

Uitvoeringsorganen Dorpswerk Sprundel

De uitvoeringsorganen hebben een eigen verantwoordelijkheid, conform statuten en huishoudelijk reglement van de stichting. Aan elke groep die van het bestuur het predikaat uitvoeringsorgaan kreeg wordt gevraagd een bestuurslid te benoemen. Evenals het bestuur kan een uitvoeringsorgaan werkgroepen, tijdelijk of structureel, in het leven roepen. Voor het functioneren en de activiteiten van die werkgroep is het orgaan dat de werkgroep in het leven riep verantwoordelijk.

De Cursuswerkgroep
onderzoekt behoeften aan vorming en educatie ter plaatse en, voor zover anderen dat niet doen, probeert zij daarin te voorzien.

De Verenigingsraad
bestaat naast haar coördinatiecommissie uit vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen die actief zijn op plaatselijk sociaal cultureel terrein. De verenigingsraad bevordert uitwisseling, afstemming en samenwerking door en ten behoeve van het sociaal cultureel werk. De verenigingsraad signaleert leemten en problemen in dit werk en zoekt in deze naar oplossingen.

Het Wijkenoverleg
bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke wijkverenigingen, een coördinerende commissie en vertegenwoordigers van het buurtserviceteam en de gebiedsgebonden werkende politie en gemeente. Uitwisseling, afstemming en samenwerking zijn hoofddoelen, zowel op het gebied van recreatie als belangenbehartiging en zorg. Zo wordt geprobeerd betrokkenheid bij- en cohesie in de leefomgeving te bevorderen en de leefbaarheid te optimaliseren.

De Jeugdraad
heeft een signalerende, ondersteunende en uitvoerende functie in het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk. Zij bestaat uit een commissie en uit vertegenwoordigers van plaatselijke jeugd- en jongerenwerk clubs en instellingen.

Het Zorgnetwerk
bestaat uit organisaties (van vrijwilligers en professionals) en vrijwilligers die zich inzetten voor zorg en voor ouderen in Sprundel en wil door informatie, afstemming en ondersteuning bijdragen dat zo goed mogelijk in de zorgbehoeften en de behoeften van de ouderen ter plaatse wordt voorzien. De alleenstaandensoos Samen Sterk draait wel binnen de stichting.

Betaalde krachten Dorpswerk Sprundel

  • Dorpswerker: Laura van Dijk
  • sociaal-cultureel werker: Judith de Kok-Pijlman
  • Beheer De Trapkes/sportzaal en administratie: Conny Heeren-Vissenberg
  • Administratie: Anja Konings
  • Onderhoud De Trapkes/sportzaal: Kees Koevoets
  • Huishoudelijk medewerkers: Anique Hermans en Anja Roks
  • En diverse, regelmatig wisselende krachten in kader re-integratie, sociale activering, taakstraf, enz.

Vrijwilligers bij Dorpswerk Sprundel

Zonder vrijwilligers is er geen Dorpswerk Sprundel
>Klik hier voor meer informatie

Scroll naar top