Aandacht en zorg door samenspel

Zorgnetwerk Stichting Dorpswerk Sprundel

Het Zorgnetwerk bestaat uit een commissie van vrijwilligers en daarnaast afgevaardigden van de volgende vrijwilligers- en professionele organisaties:
KBO Sprundel, Zonnebloem, Welzijnsgroep, Rouwbezoekgroep, Caritas, Wijkenoverleg, Steunpunt voor Ouderen, Maatschappelijk werk, Traverse, Mantelzorg, Kruiswerk, regionale afdeling Alzheimer en Dorpswerk Sprundel.
De commissie bereidt de vergaderingen van het Netwerk voor. Zowel het hele Netwerk als de commissie apart, komen drie keer per jaar bij elkaar.
Het Netwerk draagt bij aan afstemming van de activiteiten van de diverse organisaties die zich met zorg bezig houden. En het Netwerk behartigt zorgbelangen, signaleert, informeert, adviseert, bekijkt waar hiaten zitten en probeert hier oplossingen voor te vinden. De dorpswerker verleent daarbij assistentie.

De coördinatiecommissie bestaat uit: voorzitter Jan Wijnen, tel. 383479; secretaris Toon van de Sanden, tel. 384055; lid Christ de Jong, tel. 384394.

Ontmoeting en eenzaamheid

Een belangrijke functie van het Dorpswerk is eenzaamheid bestrijden door ontmoeting te bevorderen. Ontmoeting bevordert ook de sociale samenhang.
Een grote variëteit aan activiteiten, waarbij mensen elkaar ontmoeten, wordt door verschillende verenigingen en instellingen ter plaatse georganiseerd.
Een groot deel van die activiteiten vindt in het dorpshuis plaats.

Het Dorpswerk voegt daar nog een aantal activiteiten aan toe:

  • Open Inloop: op werkdagen is iedereen ’s morgens van 9.00 tot 16.30 uur en ’s avonds vanaf 18.30 uur welkom in het dorpshuis om elkaar te ontmoeten, de krant, boek of tijdschrift te lezen, te biljarten, te kaarten, te darten, te sjoelen, rummikub te spelen, enzovoort. Volop gelegenheid om anderen te ontmoeten. Een consumptie is niet verplicht.
  • De activiteiten van de KBO-Sprundel vinden plaats in ons Dorpshuis.
  • Wekelijks is er een handwerkmiddag. In De Trapkes kunnen ouderen elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur terecht om te handwerken. Ze brengen zelf hun spullen mee. Er kan van alles en het kost niks. Behalve dan een kop koffie of thee en die kan voor een euro genuttigd worden. Veel van de regelmatige bezoekers vinden de onderlinge gezelligheid, het lekker samen bijkletsen, het belangrijkste. Voor meer informatie kan men bellen met Riek van den Maagdenberg, tel: 06-82888698.
  • Elke maand is er een activiteit van de alleenstaandensoos Samen Sterk, meestal op de eerste woensdag van de maand. De contributie is vijf euro per maand. Informatie: Mien Roovers, tel. 0165-382386.
  • Onder leiding van Parochie en Dorpswerk is er een Rouwbezoekgroep. Aan partners van overledenen Sprundelaren wordt rouwbezoek aangeboden.
  • Onder de titel Zondagmiddagmatinee willen we als Dorpswerk naast bestaande activiteiten op zondagmiddag in wintertijd extra activiteiten ontplooien, zodat we in die periode altijd op zondagmiddag open zijn.
  • Mede ter bestrijding van eenzaamheid zetten wij ons in voor goed openbaar vervoer. We werken daarom mee aan het project Dorpsbus.
Scroll naar top