Woordenlijst

Klik in de index hieronder op een letter, om naar de woorden te gaan en eventueel te luisteren:

Index:

A
ij zit op d’aachteraandals laatste speler met kaarten moeten uitkomen of spelen
da’s n’n aachtkaantigeeen eigenwijs, lomp en dwars figuur, waar je niets mee kunt beginnen
’n aaibaaieen bazig vrouwspersoon
aailwóósgeeuwen van de honger
d’n aarbaargde herberg
aaremoeïg weerkoud weer waar je nog niet aan gewend bent
aarompaardenterm voor linksaf
iemand afbaddereiemand een flink pak slag geven
affesééreopschieten
aflèèges klaordoodmoe (letterlijk: klaar om afgelegd te worden)
ij mot nou mar us afstjééneHij moet nu eindelijk eens een beslissing nemen
afstraovezie afstruìne
afstrûinerondzwervend afzoeken, afsnuffelen of er iets van je gading tussen zit
agòòsie, meej agòòsie leûre of ventenegotie, handelswaar
n’n akdoptol voor jongens
akkedééremet elkaar kunnen opschieten
akkenaaievoortdurend in elkaars vaarwater zitten, ruziën
akselzult of hoofdkaas
’n alfkeeen klein muntje van een halve cent
allebeneurà la bon heure ( mij goed, vooruit dan maar )
allemèènterm bij knikkeren:…………
alliver/alliveltoch al
van alteraosie gieng ie van z’nne susvan schrik, opwinding, verwarring viel hij flauw
alzemelééve dadij da gedaon eetbijna zeker dat hij dat gedaan heeft
amaikreet van verbazing of ontzetting, allemachtig
n’n angdaarm?
annebroekvlaamse gaai
ij eeget flienk aonchagrijnig zijn ( vervelend, dwars )
aongekljééd gao d’ûitiemand die zich wat pronkerig heeft aangekleed om uit te gaan
daor zèède mwóói meej aongekljéénddaar zit je mooi mee opgescheept
daor edde eur wóók wir aongeschéétedaar heb je haar ook weer
wa aonklwóóteop je gemak wat aandoen. Het zal niet veel zoden aan de dijk zetten en het zal ook geen opzien baren
aonpéézehard doorwerken
aonrugge ( van zaand )zand ophopen
aonrijevoor je naar huis gaat ergens wat gaan drinken. Als de bouwvakvakantie begon gingen de mannen eerst ergens een pilsje drinken aleer naar huis te gaan. Menig bouwvakker had de volgende dag hoofdpijn
ij lig d’op aopegaopehij ligt uitgeteld, zeer vermoeid
krèèg ’t aopezuur marbekijk het maar, zoek het zelf maar uit
ij ee z’n èège ’t aopezuur geworkehij heeft zich uit de naad gewerkt
d’r deûg gin aor of stèèrt vaner deugt helemaal niets van
smèèr ’t mar in oew aorkijk maar wat je er mee doet, ik hoef het niet.
z’n aore trug aoleje laten gelden en iets terug doen
’n zèès aoreeen zeis scherp maken met de haarhamer
aorigvreemd, raar, apart
n’n aorigevreemd, raar, apart persoon
da’s ’n aorig meskedat is een leuk, aardig meisje
aosemadem
n’n appelesiensinaasappel
n’n ardrijereen wielrenner
n’n ardzakkrenterig of meedogenloos iemand
artsoeperwtensoep
assie-assiezifke-assielaojsteenkoolas-aszeef-asla
oewen èège assie ûitkruijezelf je problemen oplossen en niet een ander voor de kar spannen …………
ij ee zunne assie uitgekroije
laot ‘m wóók z’nne assie us uitkruijeLaat hem ook zijn pleziertje eens hebben
assiedellekenajaarskatje, vuil poetje, slonzige vrouw
assiepadje, koolassiepadjeDe as werd in de winter bewaard om die in het voorjaar op het pad te strooien voor een betere begaanbaarheid
z’n assus stwóóte(assus=hersens) zijn hoofd stoten
astraantbrutaal
n’n astraanterikeen brutaal iemand
’n aovegaor (aovegèèr)een grote houtboor met dwarsstang
avoêtuitdrukking: dat mag niet

>terug naar index

B
erreges durjéén baajereer ongecontroleerd doorheen lopen
duronder baajereerop losslaan
bakkes(aan)gezicht
’n bakkesvoleen grote carameltoffee
’n bakske leûteen bakje koffie
nou zet oew balle toch wel bûitejezelf te kijk zetten ( zwak aanbod, in de kaart laten kijken
’n baomiskatje ( zie ook toemaotskatje )een laat in het najaar geboren poesje, mager meisje
baomisweerherfstweer ( St. Bavomis op 1 oktober )
baskwielbascule, weegtoestel
basseblaffen, hoesten
batraofonverschrokken, speels persoon, kwajongen
batsschop met holle kant
bedjééme, djéémezo meteen
’n bedròògeliengeske
beezies, rwooie wiete en zwartebessen, rode, witte en zwarte
z’n èège begaojezichzelf bezeren of vuil maken
ij is ’t aon ’t begaoiehij maakt het van kwaad tot erger, het bont maken
’n begáánkeniseen processie
bekáánt, bekáástbijna
bekonkelefoêzestiekem, samenzweerderig staan te smoezen
bementenééreiets bewerken, de baas kunnen, handhaven, onderhouden, verzorgen
bennekemandje
bessembezem
iemand bestûiteiemand prijzen, loven
biedeureopzetschotten op een boerenkar
g’è biedeure nwóódigwerd gezegd als je een kopje thee of koffie te vol inschonk
biediefke (bietutje)koolmeesje
’n òòs biezonders/bezonders (snijwaren)een ons vleeswaren
ne biezwaarmeen bijenzwerm
bij-jotoké, doe maar, dat is goed
bizzemebessen, bramenf
vor d’n blakke kommetevoorschijn komen
blak en blwóótvoor iedereen goed zichtbaar
de bleek of blèèkgrasveld waarop het witte wasgoed werd gelegd om in de zon te bleken
blèènblaar
blèètehuilen
’n blekschopom de schors van bv een eik eraf te steken om er gladde palen van te maken, ook tegen ongedierte in de schors
’n bliendaoshorzel
van de vliege in de bliendaoze terecht kommevan de regen in de drup geraken
de bliende/bliendersde luiken voor de vensters
blienkschoenpoets
zèèn krabde nie blwóótHij lijdt er niets onder, want hij heeft toch geld genoeg
blwóóte kòòntjes in ’t grassnijbonen uit het zout met witte bonen
boekertboekweit
boekerdefwooipannenkoekenfeest bij de laatste boekweitoogst
boendersharde borstel, vroeger: gemaakt van een bundeltje heide
boeretjééne of labwóónetuinbonen
boeretûileduizendschoon ( bloemsoort )
n’n boeventeen boeman, onguur figuur
bokstaopeleiemand iets op het hart drukken, inprenten
bommeketijzeren of grote knikker
bomèèsijs waaronder het water is weg gevroren
bòògerdeappels uit de boomgaard stelen
ne platte bosseleen platte borstel
bostrokborstrok : onderkleding , gedragen in de winter over het hemd
bòòsumbunzing
d’n bòòvemjisterhoofd van de school
’n bozzeloên, boezeroêneen werkhemd, kieltje, overhemd
(rond)brakkehinderlijk heen en weer lopen
n’n bratzak?
de breeje vjéértien opgaoner op uit gaan en het er van nemen. De Breeveertien is een zandbank in de Noordzee waar nog al eens schipbreuk werd geleden. De breeveertien opgaan betekende: verongelukken.
brembeeziesbramen
bremschèètergrasmus
bremzigeen varken dat berig staat (bronstig)
(rond)brièzezonder doel wild rondrennen
ij eet’m flienk ûit z’n broek ange
ne broekschèèteriemand die bang is
ge zul t’m wel broeneje neus stoten, ernaast pakken
brokskesnoepje
bromòòliekaarpetroleumkar
bruunéékelsbrandnetels
de julle bups waar d’riedereen die erbij hoorde was er, de hele hoop was aanwezig
bukkumbokking
zo maoger as ne bukkummager, zo dat je de ribben ( graten ) kunt zifen
bùkziekzacht fruit: van binnen al wat bruin, maar nog niet rot
bulvod, poetsdoek
ik voel me zo slap as ’n bulje niet lekker voelen, krachteloos
ij lwóópt erbij as ne bullefietals iemand kapotte onverzorgde kleding draagt
bulleventvoddenboer
bullefakkelvogelverschrikker
bùllekeeen boer laten
’n bùrrekezakje om knikkers of geld in te doen
’n butseen deuk
n’n buuketûineen beukenhaag
aachter d’n buuketûin liggeop het kerkhof liggen; dood zijn
buutplek die vrij maakt bij verstoppertje spelen
bij-jotzie: jot
iemand bijpaotereiemand een pak slaag geven

>terug naar index

C
ge zout’m ne cent gééveals je niet beter weet, zou je hem voor gek verklaren. iemand die niets gedaan krijgt.
nor Claosbaarg gaonClaosbaarg is een veldnaam en tevens hoogsfte punt van Sprundel, gelegen waar nu het kerkhof is gesitueerd. Het betekent begraven worden

>terug naar index

D
’n gat dabbeeen gat graven
n’n dalkeen sukkelaar
’n daoieen flinke uit de kluiten gewassen meid
da’s daover nie waordat is echter niet waar
de daover op oew lèèf emmeflink de schrik hebben
wa zèède ne luie daarmwordt gezegd tegen een lui persoon
wa zèède n’n ontige daarmwordt gezegd tegen een vies persoon
dartiendertien
déég emmeplezier hebben, gfenieten
d’r deûg gin aor of stèèrt vaner deugt totaal niets van
zo gek as ’n deurheel gek
deûzigdraaierig, duizelig, niet goed snik
n’n deûzigeiemand die niet goed snik is
d’n diejehij
’n dikkopkeeen kikfkervisje
g’ét ‘r flienk dol meejbehoorlijk last of drukte mee
donderstraoleen vervelend iemand
doppespelen met een tol. ook: in de WW zitten ( werkloosheidswet )
ouw op meej da gedonderstraolhou op met dat vervelend doen
dotse ( geit dotst tegen je aan )botsen
draod g’ad emmeefrmee geleden hebben
ik kom drekik kom zo dadelijk
n’n droêseen suffig persoon
dun of dur ’n doekske ?hoe wil je het hebben ?
durpéézeflink doorwerken
durréége spekmager spek met een beetje vet
’n dùskasdorsmachine
’n dùskasbakkusiemand met een grote mond ( fig. )
’n duskeeen onnozel persoon
’n dutseltjeeen onzeker, sukkelig,stumperig persoon (vrouwelijk )
as d’n duuvel op Gjéérte sprienge (Gjéérte: de heilige Geertruida )hij voelt zich meteen aangesproken, meteen alle geboden kansen aangrijpen, erop zitten als een bok op een haverkist .
duuveltjeskermisregen en zon tegelijk
om d’n dwóóje dwóód ( donder ) nieDaar komt niets van in, dat gaat beslist niet door ( bv. vroeger met je vriendin op vakantie )
ij ziet’r ûit as d’n dwóód van Iepereheel bleek en mager eruit zien

>terug naar index

E
echelbloedzuiger
zûipe as n’n echelontzettend veel drinken
echelstèèrtslurf van een windhoos
’n hut bouwe in d’èègeen hut bouwen in de houtwal, de heg
d’n effer en d’n lèègerdegene die het draaiende houdt; degene die de touwtjes in handen heeft
op z’n eège wóóneniet meer bij je ouders of je partner wonen
da gao van èègesdat gaat vanzelf
emme ze op oew em geléégeergens te laat aanwezig zijn
volk òòver d’n èèrdvolk over de vloer
èèrendwat in de grond achterblijft bij een gekapte boom
èèrpelsaardappelen
d’èèrpels òòver angede aardappels koken boven het vuur , toen er nog geen kachels waren
èèrpels dabbeaardappels met de hand uit de grond halen
daor zèède nog nie meej aon de nuuw èèrpelsdaar kun je nog genoeg mee af gaan zien
efkeseventjes
da’s ’n efstèèrtdat is een kattig meisje (verwaand, haantje de voorste)
n’n eibessumbezem gemaakt van heide
zo schééte d’eksters toen ze nog gin kòònt aare
In ’t jaor nul toen d’eksters nog gin kòònt aare en dur d’r ribbe schééte
Ge kom net as Jan meej z’n ekstersTe laat komen, mosterd na de maaltijd. Jan kwam te laat op de markt om zijn eksters te verkopen
ennigteenkele
errebeeziesaardbeien
erringharing

>terug naar index

F
ne faantman die met koopwaar langs de deur gaat. luiwammes
’n féépeen dreinerig, flauw vrouwspersoon
ij eet ’n fets van z’n stuìhij heeft zijn voorhoofd geschaafd
fiêpebollekesbessen van de lijsterbes
fiêpebollekesbessen van de lijsterbes
fiepkefluitje van hout ( lijsterbes )
flamoêsvrouwelijk geslachtsdeel
ne flapdroleen vent van niks
fleppezuigen
’n flidderke kèèseen heel dun plakje kaas
fljeejaorvorig jaar
de flenters ienge d’r aonde rafels hingen er aan
floês?
z’n flûit staot òòpezijn gulp staat open
fochelebespringen, paren van vogels. vogelen
foepeergens instoppen ( maar niet netjes)
n’n foepstèèrtgecoupeerde dierenstaart
da fokkedeer niedat past niet samen
ne frakeen jas
bij welk onderdeel van het leger is hij? IJ is bij de liggende frèètersHij heeft het goed getroffen; op tijd z’n natje en z’n droogje, hij hoeft zich niet in te spannen. Onderdeel van het leger: infanterie
funtereiets precies navragen, uitvragen, bepaalde dingen proberen te achterhalen
’n fwóóieen vrouwtjeskonijn
fwóóleknuffelen, aaien
’n fwóólkatjeeen katje dat graag geaaid wordt

>terug naar index

G
Meej gaank nor ûis gaon; ij éét de gaank ‘r flienk inzitte; ij moes meej gaank nor de pleeSnel naar huis gaan; hij ontwikkelt een behoorlijke snelheid; hij moest snel naar de wc
gaffelgereedschap:tweetandige hooivork. persoon: bot en vervelend iemand
wa zèède n’n ljééleke gaffelscheldwoord:
galgebretels
ne galliepaopereen onnozel persoon
ne gaoperdeen nieuwsgierig figuur die op een afstand de zaak bekijkt.
wat zèède ne gaoperdzie hierboven, maar ook een suffig figuur
da gao t’r ’n gat ûitsnel, voortvarend
de gaoters zitte in z’n broeker zitten gaten in zijn broek
garderboswachter
gefrommelde appeltjesappels met gerimpelde schil
ze éét ’n gefrutteld kleejke aonze heeft een gekreukt jurkje aan
as ’n gedaachtzeer goed
’n gedoeikeeen klein boerderijtje
gèèfbehoorlijk
gèèregraag
da’s gekkelukdat is gek, raar
ne geldereen halfwas varken
gemaole joepsalmiak
n’n wóóp geneûkeen hoop ruzie
ik zen genuktze hebben me te pakken
’n geraoktèèd krèègeeen beroerte krijgen
’n gèrdjeeen twijgje, garde
’n gerijkedoor paard getrokken rijtuig
ne gerùffelde truìtrui waar door slijtage de rafels er aanhangen
‘m gepseer vandoor gaan
geschandaliséérdiets wat kapot of lelijk gemaakt is
ze komme gestèèrt binneze komen met onregelmatige tussenpozen binnen
n’n getribbeleerdeeen dolle dwaas
z’n getûig oprûimezijn gereedschap opruimen
daor gienterdaarginds
gienterwèèd of gienderwèèdver weg of daarginds
gimmeleerselemail ( gekleurde metaalverbinding)
t gjéérteen schuinse richting hebben ( bv. stuk grond of een huis)
ne gjééseldoptol met een zweepje
‘m goed om emmeflink dronken zijn
gòòker(domme)kreet als je ergens verschrikt op reageert
grèèt zènhongerig zijn (naar)
grjéélebretels
grwóófergrootvader
grwóótjegrootmoeder
grwòòtsigverwaand
gùlliejullie

>terug naar index

H

In ons Sprundels dialect bestaan geen woorden die beginnen met een H

>terug naar index

I
’n ichteen eg
ieder overaandieder om de beurt
’t mot toch ieveraand liggeergens liggen
n’n impaampeen inkeping
ij kwaam van n’n impaamper  Sprundels?)hij kwam van een op- of afrit
impesaanten passant, ondertussen,tegelijkertijd, terloops
d’n inmaokingekuild gras of bv snijbonen die in een keulse pot werden bewaard

>terug naar index

J
iemand ’t jak ûitbossele ( uitborstelen)iemand flink de les leren
wa lwóópte te jakkewat loop je je te haasten
da gao as ’n jeedat gaat heel voortvarend
jéékelseikels
jillemaol/jullemaolhelemaal
ge zou t’r ’n jong van krèègeuitroep: als iets zwaar tegenvalt
jotja(wel) oké, dat is goed, doe maar
jûinui ( ajuin)

>terug naar index

K
ij kom van die kaante van EèrelHij komt uit de buurt van Heerle
kaantemaajersoort zeis waarmee je kanten van de sloot maait
kaantemaaiselgemaaid gras uit de sloot
ne kaantmèèreldrol aan de kant van de weg
meej ’n zwaore kaar rijezwaarmoedig zijn
’n kabberdoeskeeen bordeelachtig café ( Frans: cabaret douze of cabaret douce )
kaoi: kek ûit vur de zon, smèèr d’oew èège gôed in, aanders verbraan d’as ’n kaoije moet je huid goed insmeren als de zon schijnt om verbranden te voorkomen
kaoikeskaantjes, uitgebakken spekvet( reuzel)
’t kaokelnesjede jongste uit het gezin
kaol geneûkopschepperij, kouwe kak
waoter bûite weg kappewater buiten weggooien
kap nog maar eens volschenk nog maar eens in (bv koffie)
’t kakschòltjede kleuterschool
k(w)aksûisterloops, tussen neus en lippen door
karremenaoiekarbonade
da’s kasjeweeldat is uitzonderlijk; dat is sterk
kasspoor ( karrespoor)sporen van de karwielen in een zandweg
kaskenaode opangeophef maken
meej de deûre kassede deuren hard dichtdoen
gwooi ’t mar in de kattebakgooi het maar in de kofferbak ( auto)
de katsekee ûit zènde hort op zijn, er vandoor zijn
da’s gin kattepiesdat is niet mis
da’s ’n kedeejdat is ’n bazige vrouw, ’n manwijf
volop kedaaivolop hommeles
giftum kèès, réépetonnageef hem van katoen
n’n kèèk wèèdzover je kunt kijken
kèèvus krèègewat te horen krijgen, een standje krijgen
dur de kerdoons moeteer flink van langs krijgen ( vroegere straf in het leger waarbij een gestrafte door een haag van soldaten moest lopen, die hem met de geweerriem een klap gaven
aachterom is’t kermisbezoekers moesten niet langs de voordeur, maar langs achteren naar binnen gaan.
kermisbedeen noodbed op de vloer voor een logé
’n kernoellieeen kwaadaardige vrouw, heester met friszure steenvruchten
zo rwóód as ’n kernoellieiemand met een vuurrood gezicht
kerremelkkarnemelk
kestonnieskastanjes
ket of verketvork
kéételpakoverall
’n kezjèèrvierkante keukenkachel met bakoven
da’s de kieftdat is de afgunst
kiêkekuiken of onnozel iemand
’n kiepkeeen kalfje
kiesjeshalf hoge werkschoenen, ook militair schoeisel
kilstaampstamppot van keeltjes ( raapstelen )
kiltjesjonge raapstelen
kiêt staongelijke stand; de rekening is vereffend
oew kiêteje knieholte; ook kuiten
kietelkeikekiezelsteentje
klabatsgeluid van een harde klap
gao d’opzij meej oew grwóóte klabatspwóótega opzij met je grote voeten
’n klakpet, muts met stijve klep
klaamperroofvogel ( torenvalk)
klapperoutzacht hout, bv wilg
klaraansie maokeopschieten
klapblaosurineblaas van een varken
klaveddetomgeluid van iets wat valt
klassemet vloeistof morsen
klazienééreuitgebreid uitleggen
kljéézemet vloeistof morsen, plassen
die kljéés ’s naachts nog in beddie plast ’s nachts nog in bed
ne kljéésdoek of kljéészakeen doek waardoor de melk werd gezeefd
da’s ne kljéézer ( zèèkerd )zeikerd, zaniker
w’emme ne klèène opgezetwe hebben een baby gekregen
’n klienkvagina van geit of koe, deursluiting
’n klikkaar’n kar waarvan de bak in een keer omgeklikt kan worden om de inhoud eruit te doen
klikoutpaal die eruit werd getrokken, als men de bak van de kar wilde laten kiepen (klikkar)
de Sprundelse klienkerdklinkerweg ( de vroegere Ettenseweg )
ne klippelstok of onhandige slungel
ij slao meej alle klippelshij probeert alle mogelijkheden te benutten
klokkebaajebosbessen
klottereklonteren
klutskescheutje
knapzakeen stoffen zak om eten in mee te nemen
ij ee ne flienke knauw g’adhij heeft er behoorlijk mee geleden
’t kniefelt?
knoerardkeihard
knoraopesoort bieten
n’n knùrfteen ellendeling, onsympathiek persoon
koeienéérevervelend doen tegen een ander
koeistouwerkekwikstaartje
koffiedrapbezinksel van de getrokken koffie
de kemieze ( commiezen )grenswachters ( douane )
leg t’r oewe kop mar neffe, dan edde vljees meej aorAls je iets niet lustte als kind, werd dit gezegd
IJ schet wóóger dan z’n kòònt staoteen verwaand iemand die boven z’n stand leeft
da zal oew kòòntje wel vaoredat zul je wel erg gaan missen
konkelefoêzestiekem, samenzweerderig staan te smoezen
ne kòòpeen buizerd
ij gieng ‘r as ne kòòp vandurhij ging er pijlsnel vandoor
ze dènke da wij koosjes zènze denken dat wij gek zijn
ne kòòrepikkereen libelle
’t kothok
da poetje kraaw d’ín oew gezichtdat poesje krabt in je gezicht
zo schjééf as ’n krabheel scheef
da’s krèètelukdat is heel erg jammer ( schrijnend ) bv. dat de een wel iets krijgt en de ander niet. (cadeautje, korting, wel of niet mee mogen doen) om afgunstig op te worden.
ne vorse (vosse) of vùsse krééuween flinke kras of schram nog maar net ontstaan
z’n kòònt téége de krib góóiekoppig, eigenwijs, dwars doen
’n krip spekeen reepje spek
kripvetspekvet
ij ee ne flienke krééw op z’n aandhij heeft een flinke schram op zijn hand
kriffeleonbeholpen kruipen
ij kriffelt omwóóghij staat moeizaam op
krikkeresten van verbrande steenkool of hout
kroelekeknuffel of stuk textiel waarmee kinderen gaan slapen
un kroêseen blik
kroêsschopperkespel met bal, waarbij het conservenblik van een ander omgeschopt moest worden
un krwóói volkeen hele groep mensen
kruidòòruskruisbessen
kruinaogelsseringen
da vrouwke ee d’altij krulspelle in en ’n sjekske in d’r tòòtdat vrouwtje heeft altijd krulspelden in een een shagje in haar mond
ne kullefaotereen cultivator
ne kûit in oew bed maokebij de matrassen van vroeger ( stro of kapok) een “kuil” maken om lekker te slapen
kuukelekaontjes?
kuusvarken
ne kwaajereen fluim of een flinke brijachtige massa
us opa kwaaierde z’nne prûimtabak in de kòòlekitons opa tufte zijn pruimtabak in de kolenkit
ne kwaanseleen kleine hoeveelheid vloeistof
naor ûis kwakkelenaar huis sukkelen
da’s kwats(praot)onzin, quatsch, kletspraat
kwattachocolade
kwattastrooiselhagelslag
ouw d’oew kwèèkhou je mond
ne kwèèk laote ( ne blèèt laote )een gil laten
kwèèkehard roepen
ouw d’oewe kwèèrel dichthou je mond dicht
ne kwiedamiemand die gekke streken uithaalt
kwielekwijlen
iets kwikkesnel schattend uit de hand wegen

>terug naar index

L
ge kun t’ m dur ’n laampeglas trekkehij is broodmager
laantefaantede luierik uithangen
laastkommelangskomen
labwóónetuinbonen
ne lamstraoleen lammeling
ne lapzwaanseen nietsnut
’n lent of rjééllenttouw op twee stokjes om een rechte lijn op het land uit te zetten
lentersteugels
’n lentje; ij kréég meej ’t lentje’n liniaal; vroeger kreeg je als straf een pets met het liniaal op je hand
’t waar leûtighet was gezellig
luste gij ’n lekkerke?lus je een snoepje?
ouw d’oew lerrie binnehou je tong in je mond
liege téége de kleppe van d’el omwóógflink liegen, dat je het zelf gelooft
ne lichpaoleen lantaarnpaal
ij lig te lillepwóótestuiptrekkingen krijgen
te lèèk gaonnaar een begrafenis gaan
’n lievenjééreperdjelieveheersbeestje
ljéélikkers vange
da’s ’n ljééliksterdat is een nare vrouw
ljéémtillekesknikkers van leem
ne ljééwaarkeen leeuwerik
de ljéérde ladder
lochtlicht
de lochtde lucht
n’n loepeen bullebak
n’n pil loerdeen stuk leverworst
ne lòòzieeen horloge
ne louwiemand waar niets van uit gaat
stao nie zo te louwedoe niet zo droelig; doe eens wat
lwóófstilbladstil
’t gao mar òòver ’n lûizekullekehet gaat maar over een klein beetje

>terug naar index

M
de mastdennenbos
gaon masteeen paartje dat het bos ingaat om te gaan vrijen.
ne mastepinstronk van een dennenboom
mas(t)pellenaalden van een den
meduunketme dunkt het
da’s mijelijkdat is lastig, moeilijk, akelig ,gevaarlijk. (mijelijk- mijdelijk- om te vermijden: iets is lastig en dus maar beter te vermijden)
mekaast ( bekaast)bijna
memborst
die ee grwóóte memmedie heeft grote borsten
aon d’aachterste mem ligge of aon de vurste mem liggebenadeeld/bevoordeeld worden, minder/meer aandacht krijgen, laatst of eerst aan de beurt zijn
mendeurdubbele deur van de stal
Jezus van Meraanteuitroep ontzetting/verbazing
meraokels goêd gedaonheel goed gedaan
’n mesjiesterse broekbroek gemaakt van manchester stof, soort ribbroek.
’t begint te meûtelehet begint te werken ( in het lichaam )
slao t’m op z’n mietersla hem op z’n lijf, z’n donder
ik em ’t in jil m’n mieterm’n hele lijf doet zeer
ik gééf er gin mieter omik geef er geen snars om
mieterevervelend doen
(sode)mieter opmaak dat je wegkomt
ne mieterstjééneen lastig, vervelend persoon
mieter ’t mar in dieje n’oekgooi het maar in die hoek
dat mietert subiet nor benééjedat valt zo meteen naar beneden
mismest
miskûilmesthoop
mitje (muntje) stekenspel met centen op de harde zandgrond
’t is mjéénushet is serieus
mjistentijmeestal
ij kréég van de mjister ’n mwooikehij kreeg van de onderwijzer een prentje
’t mjisterschòòlde jongensschool aan de St. Janstraat 127
us moenons moeder
moesjaankezeuren, zeveren
mokkeremorsen
’n mondmeziekeen mondharmonica
’n mo(n)ffeltjezie mondsvolleke
’n monnikaeen harmonica of accordeon
de mòònsstenen bak voor het afvalwater ( stond op de zul )
’t mòòns(e)gatafvoergat afval- of spoelwater
de mossegòòtafvoergoot voor afvalwater die uitkwam in de tuin of de sloot
monsvollekeslok
de moorwaterketel boven het vuur, die zwart werd. Een Moor is een zwarte persoon
’n mud èèrpelsongeveer 35 kg aardappelen
muldermeikever of molenaar
mûrmeréérevoortdurend klagen, ontevreden mompelen en morren
’n mûrmeraosieeen notoire klager
musterdbundel twijgen
musterdschelft, mustermijtstapel van bundels twijgen
muuzèèkermier
ij kréég ’n móóike van de mjisterhij kreeg een prentje of plaatje van de meester op school

>terug naar index

N
naoldekòòkers, paopekannekes, paopekullekesrode vruchtjes van de meidoorn
edde nat geléége?iemand die voor zijn doen vroeg is opgestaan
’n néép
’t lig nèève ( neffe ) oe’t ligt naast je
’n neiïg ventjeeen leuk, grappig kereltje
ij ééget neûkhij voelt zich verongelijkt
neûk ’t mar in dieje n’oekgooi het maar in die hoek
de koei nirkt
wa nukt da nou?wat geeft dat nou
da’s mar neûsvèègesdat is zo gebeurd, dat stelt niets voor
’n nikkeltjeeen vierkant muntstuk van 5 cent
nissel of nieselveter
nieselpûinewortels van kweekgras
njeûtnee, hoeft niet
iets nwooj doèniets niet graag doen
ij doeget meej nukkehij doet het zo af en toe maar
ne nùrkeen onaangenaam nors iemand
’t is ne nèèp en ne douw’t is zo gebeurd
nuuwelijkbenieuwd

>terug naar index

O
oejéérejeeuitroep: och Heere Jezus
oêtkreet van verbazing
d’n ofde bloementuin of groentetuin
’n ollewaajeen lichtzinnige vrouw
da gao d’ommes niedat gaat toch niet
n’n emmer omkappeeen emmer leeggieten
onbezouwe of onbezouwelijkonbesuisd, onbeheerst
ongeparremeteerdonbehoorlijk
onjeklonjeEau de Cologne
gij spul d’onrèènjij speelt vals
n’n onstraanterikeen brutale vlerk
n’n òònterikeen viezerik
òòntigvuil, smoezelig
alles stao d’op z’n òòresalles staat op zijn kop
die kienders zen goed opgebrochtdie kinderen zijn goed opgevoed, grootgebracht
oew èège opfrèètezenuwachtig zijn, geërgerd zijn
opkuuse ( d’n òònd téége iemand opkuuse )ophitsen
opneûkerkeklein persoon
n’n opneûker krèègeeen klap krijgen
opwassede vaat doen
ordrwóógheel droog
ij is wir d’n ort ophij is weer eens niet thuis, altijd weg zijn
osklippeldwarshout dat vastzit aan een kar en waar de strengen van het paard aan vastgemaakt worden
ossekopkepimpelmees
ottempaardenterm voor rechtsaf
oudoeafscheidsgroet
em ik n’n outere kop?krijg ik niks? ( heb ik een houten kop )
ouwebettekletsen
ij is van d’n zelfde ouwerhij is even oud
ieder overaandieder om de beurt
ik em ‘m oovertèèd nog gezienik heb hem een tijd geleden nog gezien

>terug naar index

P
’n padwóógeen ontstoken ooglid
iemand ’n padwóóg slaoniemand zijn oog dicht slaan
ij eeget zo druk as panneke vastenaovedOp vastenavond ging men na sluitingstijd bij iemand pannenkoeken of eieren bakken. De koekenpan stond dan constant op het vuur.
us paojons vader
paopekullekes, paopekannekes, naoldekòòkersrode vruchtjes van de meidoorn
paosblommekesnarcissen
z’nne paose ouwein de paasweek te biechten en te communie gaan
parreleejeaan een stuk door praten
wóór zijn us parremetéérehoor hem eens klagen
’n pattekaal vùggeltjeeen vogeltje pas uit het ei (zonder veren)
peejebieten
peeje dunnebieten “op één zetten”
’n róóie peejeen rode wortel
ij schéét julle peejehij was ontzettend bang
peejkoffiemerk Buisman, gebrande suiker om de koffie sterker te maken
ne peejmeûlebietensnijder
peejstaampaardappelstamp met winterwortelen
’n péékeleen bazig vrouwspersoon
pééperkoekontbijtkoek
peggenoutvuilboom, werden peggen (pluggen) van gemaakt om b.v. schoenzolen vast te zetten
da’s penning zestiendat is heel duur
ne penningeen perzik
’n perrewepseen wesp
perrigeen merrie die tochtig (hengstig) is
pesjòònkeleeen aflaat verdienen voor zielen in het vagevuur. Na 5 onze vaders en weesgegroetjes moest men telkens weer de kerk uit
pèsmoppepaardenstront
pesstalpaardenstal
’t is ier ne pesstalhet is hier een bende
peûtterpentine
un peût krèègeeen klap krijgen
ne péézerikuitgesneden geslachtsdeel van een varken om iets mee in te vetten, bv een zaag.
piekeloijsje
aon ne piekelo lakkeaan een ijsje likken
piekelokaarijscokar
piekcapuchon
pieke pòòkemeisjesspel met kopspelden
’n piekepòòkiemand die graag ruzie uitlokt
pielekekuiken
pieraosworm
piesblommepaardebloemen
d’n piespaol zènde voetveeg zijn: altijd en overal de schuld van krijgen
piespotjewitte kelkbloem van haagwinde
pietelèèrrokkostuum
’n pikkeltjeeen krukje met drie poten
erreges ne pin aonlullehij maakt er maar wat van, zich ergens uitpraten, ergens een draai aangeven.
pinaor emmestug, recht haar hebben
ne pinnéékeleen vervelend iemand
pindraod of pinnekesdraodprikkeldraad
zo zat as ’n pinnekebehoorlijk dronken zijn
pitseeen klein beetje ergens van eten
z’nne pjéér ziengeweldig afzien; zijn deel wel gehad hebben
ne platte boenderstevige kleine borstel zonder steel
platte jongvogels pas uit het ei; ook kleine kinderen
platters vur de knèènebladeren paardebloem; lekkernij voor konijnen
pleewc
pletsstoep achter het huis
pliesiekotpolitiecel
ij eet ’n poelie-aandjehij heeft een lamme, ongelukkige hand
poelie-eiei van een jonge kip die net aan de leg is
’n mwóói poetjeeen mooi poesje, een mooi meisje
poêremoesboerenkoolstamp ?
poetjespapmelk met beschuit of brood
mekaor possiepaant staonelkaar helpen
ij ee ’n potske (klotje )ophij heeft een alpino-petje op
pottefoelieportefeuille
pottenosterrozenkrans
’n prallekeeen klein kind
wat aon proêtewat aan prullen
pròòntzoals het hoort; netjes
pròònt op tèèdstipt op tijd
’n propeen dennenappel
pûinewortels van bep. grassoorten , bv. hondsgras
pûitkikker
pûitedrilkikkerdril, kikkereitjes
ne pûitevillereen groot bot mes
n’n putaoklange stok met op het einde een haak waar de emmer aanhing bij het water putten
puukeplagen

>terug naar index

Q

Woorden die beginnen met een Q kennen we niet ik het Sprundels dialect

>terug naar index

R
uìt de rabat trekkehelemaal uit elkaar trekken
raogesbol of raovesbolragebol
raggewild spelen op stoelen en matrassen
d’r onder rammeleslaand optreden / er stevig tegenaan gaan
’t raust erhet gaat er flink tekeer
’n rèèf/ ’n rèfkehark/harkje
’n réétikuulekeeen damestasje ( komt van het Frans)
de waarft oprèèvehet erf opharken
’n rjééllentom m.b.v. een touw op 2 stokjes een lijn te spannen om recht te kunnen planten
rengeleregenen
da’s ’n rennewaosieiemand die alles kapot maakt
rjéépespel met oud fietswiel en stok
ne rèèsbessumbezem gemaakt van rijshout
retterééreop en neer lopen, drentelen
rommetom ’t ûisrondom het huis
ij is rommetom ljéélukwordt gezegd van iemand die heel lelijk is.
rondbriezevan het een naar het ander hollen, zonder beleid
ronddallekedoelloos rondhangen
/td>
ne rouwdouwer, ne rauwe duuvelruw , onbehouwen persoon in doen en laten, iemand die niet voorzichtig te werk gaat.
rouwenismaaisel uit de sloot, wat ’s winters op bv. een witlof- of aardappelkuil werd gelegd ter isolatie
rùffelsrafels
n’n rûitetikkereen korte ronde tol
ij is zwaor bij de rûitershij is niet goed bij
rutsperzikkruid
rùsse of rûissewrijven
ruukeau de cologne
ruureroeren
d’r rije d’r wir ’n paor meejer wordt weer flink geroddeld
ij rijt’m flienkhij is flink getergd
ij laot alles mar rijehij laat alles slingeren
ne rijer, ne ram, ne rem, ne rammelèèreen mannetjeskonijn

>terug naar index

S
’t saarf van oew stui vallealleen het vel op ’t voorhoofd wat geschaafd
ne saarevetuutpaadje met recht van overgang
sabbasbenaming voor zwarte Piet
schabbelierke/bedolliekleine medaille met afbeelding heilige
’n schaftleren beenkap over schoen of klomp
iets schandalisééreiets kapot of lelijk maken
’n schééldeksel van pot of pan
ne schèèresliepeen scharenslijper
schèète as ne rèègererg naar de w.c. moeten
’n schèètlèèstereen bangerik
’n schèètûiseen flauw iemand
’t schèètûisde w.c.( buitenshuis)
de èèrpels schellede aardappels schillen
schelles krèègereprimande krijgen
schetseschaatsen
schitteopgedroogde mestplakken aan een dier
n’n rauwe schoefeliemand die ruw met dingen omgaat, het niet zo nauw neemt met de kwaliteit van het werk, gauw gauw zijn werk af wil hebben.
n’n schoefteen ongemanierd persoon
’n schoeliegemeen, onbetrouwbaar iemand
oew schoêreje schouders
’n schofeen tijdje tussen twee maaltijden
ij ruuk nor de schophij is bijna dood ( schop van de grafdelver)
efkus schòòveeven rusten
schotteldoekvaatdoek
schottelwaoterafwaswater
schotelwassers of schottelwasjesschrijverkes (blauwzwart watertorretje) Het Schrijverke is een gedicht van Guido Gazelle
schréépelwiedwerktuig: in tegenstelling tot de schoffel, wied je met het mes naar je toe
d’n of schréépelede tuin wieden
schrèèvergeelgors
schrèèverkezwart waterkevertje
’n schotjekoe die al een keer gekalfd heeft
schouwschouw of schoorsteen(mantel)
schuddekulte slappe koffie
de schuìfde lade
ut schùfke krèègegeen absolutie krijgen in de biecht:schuifje ging dicht
schùmke trekkeeen dropdrank maken
ik kom sebietik kom zo dadelijk
sééveraase kljéérezie: swardagse kljéére
seffe(n)s, seffekusdadelijk
sewèèlesoms
sjacherèèrlouche handelaar
sjacheresjouwen, aanrommelen
ne sjampaampereen raar iemand
’n bolleke sjettot garen gesponnen wol
da’s ne sjiek de friemel, meej z’n fròòntje, z’n kachelpèèp en z’nne zwolluwstèèrteen opgedirkt persoon, met een…. , hoge hoed en pandjesjas
sjoemuntstuk van 2 en een halve cent
n’n sjoefelèèr
ij sjoefelt rustig nor ûishij schuifelt met kleine pasjes naar huis
sjoêrezwaaien
ij sjoerte weghij ging er snel vandoor
sjuuleker, zjuulkertklaverzuring of veldzuring
ij is sjuust ier gewiesthij is net hier geweest
’n slaojbuikehet regent zachtjes
die acrobaote zen slapdie acrobaten zijn lenig
doe d’oew slaoppak mar aondoe je pyjama maar aan
sleghouten hamer om palen te slaan
slechteeggen
sleffelopen zonder de voeten goed op te lichten
sleffereen slipper ( lichte pantoffel )
sliddere(baantje) glijden op ijs
sliertespel met een lange rij kinderen, die elkaar vasthoudend ronddraaien. Degenen aan het eind moesten hard lopen.
slikslijk, modder
ij waar èènkel de slik en vûlligèèdhij zag er vuil en modderig uit
’n sliklapeen spatlap
boen d’oew slikpwóóte afboen je vieze schoenen af
slikvangerspatbord
ne sloebervuilak, schurk
’n slooreen sullige onnozele vrouw
’t slop dicht doenals je een weiland betreedt of verlaat, moet je door het slop; ook wel ;hekkedam genoemd. Het hek is gemaakt van een drietal prikkeldraden boven elkaar verbonden met 3 houten stokken.
’n slùfke of slûiverkeeen schuifspeldje voor in het haar
slùtspelveiligheidsspeld
smjéélevleien, flemen, mooipraten. IJ zit jul de tèèd te smjééle, ij éé zééker wa nwoodig. Maar het kan ook een sarcastische opmerking zijn, om iemand een veeg uit de pan te geven
ne smèrlapeen smeerlap ( gemeen persoon )
smèrlappedadels
n’n smiechtgemene kerel, iemand die handig zijn zin weet te krijgen
ne smoeletrekkereen zuur snoepje
smoelwaarkgezicht
smoezeligvuil, onfris, slonzig
smòòrestuiven van zand
smossezachtjes regenen
snoffeltjeskleine anjers
ne snoppieksnot wat uit de neus hangt
da’s nog mar ne snoppiekhij is daar nog te jong voor
snot en kwiel blèètetranen met tuiten huilen
ik ben ’t beuj as gespòòge spekIk ben het helemaal zat
da’s soepiepersonen van bedenkelijke aard
iemand soppe bij ’t zwemmeiemands hoofd onder water duwen
mar wèènig speûles ebbe (emme)weinig speling hebben
spjéékes van de fietsspaken van de fiets
spier: pèèrdespier of rundspierpaardenrookvlees of runderrookvlees
de spinvoorraadkast
ne spinnekopeen spin
spoegeovergeven
spùrrievoedzame plantensoort
frèète as ’n spùrriekoejeen magere of zieke koe die flink moest eten. Dus: overdadig eten.
sommedjééme/sommedrekzodadelijk
sommetijesomtijds, soms
’t kan d’r spéérehet kan er te keer gaan
nor binne staaierekwaad en fors naar binnen stappen
erreges òòver stècheleergens over twisten
’n stéég iemandeen koppig iemand
stéénezuchten, kreunen
stèèrtpannekesteelpannetje
stekkewasknijpers
stekkedraogersgrote mierensoort
stessele1.de was stijven 2. met korte pasjes lopen 3. het met het achterlijf bewegen van bijen net voor ze de korf ingaan.
stiefelemet korte snelle pasjes lopen
stiekesnelbinders
stierigeen koe die tochtig staat
ik em stikard geworrekeik heb heel hard gewerkt
stikkebeezieskruisbessen
stikstraolvervelend iemand
stoefe, stoeferopscheppen, opschepper
stoeferkepochetje
stoempestompen
stofzuigerestofzuigen
da’s ’n straant veldat is een brutaal nest
’n stramieneen vergiet
da’s ’n strééndat is een vervelend iemand
ij krèèg ’t aon z’n stréénhij kreeg de kuren, koppig, humeurig
’t is jin stréép ‘r nor toerecht op het doel af
die jong van ier nèève (neffe) zen echte straoversde kinderen van de buren zoeken stad en land af om iets te krijgen
strijbosiemand die graag en veel met woorden strijdt
stuivoorhoofd
da kan gin stûite lijehet is niet opmerkelijk, niets om over naar huis te schrijven; het is maar middelmatig
stukkereverstelwerk aan kleding doen
sebietzodadelijk
’n suffesaant ventjeeen aardig ventje
sùkkerpeejesuikerbieten
zo suf as ne mulder/katheel duizelig
ij gieng van z’nne sushij viel flauw
swardags, swardagse kljéére ( seeveraase )door de week, doordeweekse kleding
n’n Swiesordebewaker in de kerk, komt van het woord Suisse ( zijn pak leek op dat van de Zwitserse garde )
aon swi(e)skaanteaan weerszijden

>terug naar index

T
takkeleike doêntikkertje doen
zo grwóót as ’n taofelschuìfironische opmerking als iemand iets groter in omvang doet voorkomen dan het in werkelijkheid is
ne tèèraovedeen feestje waarvoor de leden het hele jaar gespaard hadden. In clublokalen hing ook wel een aparte spaarkast.
da’s ’n temtaosiedat geeft een hoop ophef
tenaostebijongeveer, bijna, haast
ik ben tenneik ben doodop, aan het einde ( moe, uitgeteld)
de straot tenne rijede straat tot het eind uitrijden
tenne aon gaode lienks afop het eind ga je links af
’n tetseen punaise
de teût van de koffiepotde tuit van de koffiepot
ij éé ne teût op z’nne kophij heeft een bult op zijn hoofd
‘k zèn teût-aonik ben bekaf
m’n teûte zèn kaolde schoenneuzen zijn kaal
teûtetreuzelen
’n teûtebeltreuzelaarster
ij schiet meej d’n teût van z’nne schoenmet de neus van de schoen een bal trappen
de teûte ( kasjesvolk)marskramers, leurders ( kastjesvolk: deze handelaren hadden een kastje op hun rug met allerlei laatjes en vakjes waar hun handelswaar in zat )
n’n teûtzakeen puntzak
tiekompaardenterm voor rechtsaf
tieteborsten
tiêtkip
d’n tilde zolder in een schuur
timzééfzeef van de teems/melkbussenfilter
toemaotskatje ( zie ook baomeskatje)najaarskatje, toemaat betekent het laatste van de oogst, de kwaliteit werd al wat minder
toennetdaarnet, zonet
toe(n)strakseventjes geleden
’n òòs toespèès/bezonderseen ons snijwaren of vleeswaren
tollekeskoolraapjes
ze reeje ‘m tonnestebóóveze reden hem ondersteboven, omver
d’n top uìtnèèpesnoeien door de top eruit te halen
ouw d’oew tòòthou je mond
toutereschommelen
tjikenetekenen
ij tjuunkerde flienk, toen ie z’n assus stwóóttehij ging flink tekeeer toen hij zijn hoofd stootte
iemand trappééreiemand betrappen
n’n trèèneen lange kar
trèèzemeûlekafmolen
da òòndje béét in m’n trekkersdat hondje beet in mijn achillespees
ne trekzakharmonica
wa bende ’n triêngezegd van een onnozele vrouw die traag van begrip is
tuffespuwen
ge tuft’r wóók nie ophij lust het graag
de tûin knippede heg knippen
tûiteleruilen
tukbuntgras
tukaordroog haar
’n tupsrond houten kuipje waarin frambozen naar de veiling gingen
ij gao nor tùrp toeiemand die achteraf woont, gaat naar het dorp toe
ge ziet ‘r ûit as n’n tùrkvies en vuil eruit zien
tùtovergrootmoeder
tutfopspeen
tutfleszuigfles
zit nie te tuttezit niet te treuzelen
n’n lekke tuupeen lekke band (tube)
meej tije
op d’n tuur zettemet een touw een geit of een koe vastzetten, zodat op een bepaald stukje weide gegraasd kan worden
n’n tweezakiemand die met alle winden meewaait

>terug naar index

U
uìtschjééne, uìtschjéére,uìtschinneophouden, stoppen
uìtschòòveuitrusten
op oew ukke zitteop je hurken zitten
n’n ùstereen unster, weegtoestel
ùpkeHubertusbroodje (tegen hondsdolheid) Naamdag van Hubertus is 3 november
’t ùskede aparte wc (het huisje) achter het huis

>terug naar index

V
un ljééluk vaarekeeen lelijk iemand ( niet qua uiterlijk, maar qua mentaliteit )
wulde vaarekusruwe ruige jongens , pissebedden
da zal oew kòòntje wel vaorehet te goed gewend zijn geweest.
vaort emmeheimwee hebben
ij eeg’t zo druk as panneke vastenaoved?
ij gieng op de vèèghij maakte dat hij weg kwam
ij kréég ’n flienke vèèghij kreeg een flinke tik
’n vèèsjonge koe die nog niet of voor de eerste keer gekalfd heeft
velling van ’n fietsde velg van een fiets
meej jou em ik nog wa te verapzakkemet jou heb ik nog een appeltje te schillen
ij waar gèèf veraltereerder ondersteboven van zijn, ontdaan
iets verbollemondeiets laten verslonzen; ’t slecht bevoogden of beheren van andermans goederen of spullen,iets verprutsen, stuk maken. bal=slecht monde=voogd
verkwaanseleverspillen
vermokkereverspillen
da’s ginne vermokkerdemet hem heb je terdege rekening te houden
da’s gin vermokkerdedat is een mooie vrouw, meid
verniesseldakelig, klein
’n verniesseld diengeen mager vrouwspersoon
verrennewéérekapot maken
in de verrènnewaosie helpein de vernieling helpen
z’n bed verrwóójelakens en dekens door elkaar gooien
ik versléét ‘m veur ’n aanderik dacht dat hij iemand anders was
’n verùllieeen jonge meid
de vruure(s)lichte maaltijd rond 4 uur. De boeren namen een kleine maaltijd tussendoor alvorens te gaan melken
verschouweeen vogel nestschuw maken
veulpraotseen praatjesmaker
d’r vierevoets vandur gaoner heel snel vandoor gaan
’n vietum-vattumbroek of mesjiesterse broekeen broek van Manchesterstof, als de pijpen tijdens het lopen tegen elkaar kwamen, hoorde je een bepaald geluid
ze lóópt te vlaggehaar onderjurk komt onder de rok uit
’n vlagzèèsiegrote zeis
’n vlimmekeeen scherp mesje
vlwooieoutgagel
ik ben vortik ga weg
gij è wóók altij wa vrèms opstaon?
’n vrùmmeseen vrouw(mens)
ne (wóój)vùrktweetander om te hooien
’n vuggeltjeeen vogeltje
’t vuìl komt’r afnageboorte bij een dier
wa bende ne vùllukwat ben je een viezerik
vùlleke, die twee zèn aon ’t vùllekerommel maken, viesmaken , ook: onkuis bezig zijn
die kwaam vurbijgevèègddie kwam met grote snelheid voorbij
vus te veùlveel te veel
vwóós?

>terug naar index

W
de deur stao waogewets òòpede deur staat helemaal open
ge krèèter gin waoter aonhij wil zich niet wassen
waarfterf
wauwelekletsen
’t is wèèrdhet is toch wat
wèèrdbiejeje best doen om iets snel klaar te krijgen
iets wegkappeiets weggieten, bv water
wegkruìperke speûleverstoppertje spelen
’n mes wetteeen mes scherp maken
ne wetstjééneen wetsteen
wiendbalopschepper
wiendflep, wiendwaaieropschepper
wienterknoesteperensoort St. Remy
ze slòòge ‘m meej ’n wieske ( gèrdje )ze sloegen hem met een houtzweepje
de wirgaoide andere van het stel, bv sok
n’n wóóge zijjeeen hoge hoed met zijde bekleed
wóógschééleoogleden
’n wùrveltjedraaihoutje om deur of poort te sluiten

>terug naar index

Z
gin zaand mir afgaonnaar hartelust gegeten hebben
schaarp zaandmaaszand, metselzand
op n’n lollie zabberesabbelen , zuigen
zakseldefintieve winst bij knikkeren
ne nwóóp zèèk op ne riekeen hoop kale kak (stadse aanstellerij)
un zéén vu oew assus krèègeeen klap op je hoofd krijgen
ne zèèpereen vergiet
ne zjééverèèriemand die onzin vertelt, wauwelaar
zéékelsikkel
zengkortstondige zachte bui
’n zibbedeejkeeen onnozel , zielig vrouwspersoon
zjoêre nor iemandzwaaien naar iemand
zjuulkert of sjuulekerveldzuring of klaverzuring
(zoe)bedjééme(zo)meteen
de zùrgeen gemakkelijke (lig)stoel
zugvrouwelijk varken, zeug
de zulde gang tussen woonhuis en stal ( inpandig )
zùlliezij ( meervoud )
zuujeeen kind wiegen dat wat hangerig is
da’s wóók ne zijiggeman met vrouwelijke maniertjes

>terug naar index

Scroll naar top