Het doel van onze stichting:

Het doel van Dorpswerk Sprundel is het sociaal-cultureel werk en de leefbaarheid in Sprundel in stand houden en bevorderen.

  • sociale samenhang, participatie en zorgen voor elkaar
  • activiteiten en voorzieningen waaraan in de plaatselijke samenleving behoefte is
  • vrijwilligers en organisaties die relevante activiteiten uit (willen) voeren
  • afstemming tussen de organisaties en de activiteiten
  • samenwerking tussen de organisaties en tussen de mensen die de activiteiten gestalte geven.

De werkwijze van onze stichting:

Onze stichting heeft op de eerste plaats een verbindende functie, gevolgd door een representatieve functie, een adviserende functie en een activerende functie.

Dorpswerk Sprundel:

  • zet zich in voor de leefbaarheid en samenhang, stimuleert, ondersteunt en activeert het plaatselijk sociaal cultureel werk en de vrijwilligers daarin
  • stimuleert samenwerking en afstemming van sociaal cultureel werk
  • probeert leemten in sociaal cultureel werk ter plaatse op te vullen, oa. door uitvoeren van activiteiten
  • beheert Dorpshuis De Trapkes en heeft personeel in dienst ten behoeve van het sociaal cultureel werk
Scroll naar top