Samen krijgen we veel voor elkaar

Doel en samenstelling verenigingsraad

De verenigingsraad is er om uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen de plaatselijke clubs en instellingen te bevorderen. De verenigingsraad informeert haar leden over relevante zaken en probeert de activiteiten van de clubs op elkaar af te stemmen. Regelmatig ontstaan ad hoc of vast werkgroepen en worden er activiteiten georganiseerd door alle of enkele deelnemers aan de verenigingsraad samen. Via de verenigingsraad wordt opgekomen voor belangen van de clubs apart en gezamenlijk. En de verenigingsraad signaleert waar er ter plaatse op sociaal-cultureel terrein leemten, problemen of vragen zijn.

De verenigingsraad vergadert drie of vier keer per jaar. Voor de St. Jansfeesten, de Kerstparade, en de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst kent de verenigingsraad werkgroepen.

De coördinatiecommissie van de verenigingsraad bereidt de vergaderingen voor, voert de genomen besluiten uit, c.q. ziet er op toe dat die uitgevoerd worden. Deze commissie vergadert los van de verenigingsraad een viertal keren per jaar, wanneer daar reden voor is met vertegenwoordigers van één of meerdere leden van de verenigingsraad.

Onder meer via de verenigingsraad wordt geprobeerd de vrijwilligers in het plaatselijke sociaal cultureel werk desgewenst te ondersteunen en toe te rusten. In samenwerking met de andere SKW-instellingen in de gemeente, financieel ondersteund door de gemeente, worden cursussen voor vrijwilligers gehouden. Voor de vrijwilligers van de instelling is er jaarlijks een aparte bindingsavond. SKW Sprundel heeft haar vrijwilligersbeleid op papier vastgelegd. Vrijwilligerswerk is leuk, je doet sociale contacten op en steekt er wat van op. Er zijn vele soorten vrijwilligerswerk. Afgestemd op de tijd en interesse die jij hebt is er vast wat te vinden. In onze organisatie zijn er ook stagemogelijkheden. Wil je meer weten, bel dan De Trapkes, tel. 0165-382889.

Coördinatiecommissie

Voorzitter:Nicojan Lazeroms
Noordveld 24
4714 HV Sprundel
0165-325475
Penningmeester:Willem Verwijmeren
Brouwerijstraat 2
4714 BH Sprundel
Tel:06-30555851
Secretaris:Cindy Heeren
Anna Leonorastraat 6
4714 AR Sprundel
 Comissielid:Jac van Trijp
Fatimastraat 11
4714 CA Sprundel
Scroll naar top