‘Alles vur ’t jong’

Jeugdraad Stichting Dorpswerk Sprundel

De Jeugdraad is, evenals het Zorgnetwerk, Wijkenoverleg, de Verenigingsraad en de Cursuswerkgroep, een uitvoeringsorgaan van Stichting Dorpswerk Sprundel. De jeugdraad heeft een signalerende, ondersteunede en uitvoerende functie in het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk. Zij bestaat uit een commissie van vrijwilligers en uit vertegenwoordigers van plaatselijke jeugd- en jongerenwerk clubs en instellingen (deelnemers). De jeugdraad komt op voor de belangen van de Sprundelse jeugd, in Sprundel wonen ongeveer 600 kinderen t/m 12 jaar en +- 250 jongeren van 12 t/m 17 jaar. De jeugdraad vergadert 3 keer per jaar, de Jeugdraadcommissie bereidt deze vergaderingen voor en voert de genomen besluiten uit en/of ziet er op toe dat die worden uitgevoerd. De Jeugdraadcommissie vergadert ook nog zo’n 5 keer per jaar.

Doel van de Jeugdraad

  • Opkomen voor de belangen van de Sprundelse jeugd.
  • Overleg, uitwisseling van ideeën, afstemming en samenwerking tussen clubs en mensen die zich ter plaatse op sociaal cultureel terrein voor de jeugd inzetten.

Taken van de Jeugdraad

  • Signaleren en onderzoeken waaraan de plaatselijke jeugd op sociaal cultureel terrein behoefte heeft. En, als andere clubs of instellingen daarin niet (kunnen) voorzien, proberen daar zelf in te voorzien.
  • Samen activiteiten organiseren. Zich inzetten voor optimale ontspannings-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende leeftijdscategorieën.
  • Belangenbehartiging, opkomen voor de belangen van de jeugd.
  • Uitwisselen van informatie en ervaringen.
Scroll naar top