De Trapkes: verhuur

Verhuurtarieven (bijgewerkt 20 juni 2022)

Sportzaal:
Ruimte:Tarief:
Sportzaal19,26
Kloosterlokaal 10,00
(tarief per uur)
Dorpshuis Beneden:
Ruimte:Tarief
Commercieel:
Tarief Semi-
Sociaal:
Tarief
Sociaal:
1. Spreekkamer (14 m2)10,005,00
2. Vergaderruimte groot (38 m2)17,008,50
3. Vergaderruimte klein (22 m2)15,007,50
4. Benedenzaal (97 m2)25,0012,50
5. Atelier (51 m2)20,0010,00
6. Jeugdhonk (97 m2)20,0010,00
7. Kookstudio ( 47 m2) Zie aanvullend20,0015,0010,00
(tarief per uur)(tarief per uur)(tarief per uur)
Aanvullend voor de kookstudio:Tarief
Commercieel:
Tarief Semi-
Sociaal:
Tarief
Sociaal:
Gebruik apparatuur en inventaris
(per keer)
25,0020,0015,00
Weekendtoeslag30,0030,0030,00
Dorpshuis Boven:
Ruimte:Tarief
Commercieel:
Tarief Semi-
Sociaal:
Tarief
Sociaal:
1. Podiumzaal (60 m2)20,0010,00
2. Middenschip (120 m2)30,0015,00
3. Kruiszaal (72 m2)20,0010,00
4. Preekzaal (65 m2)20,0010,00
    Podiumzaal + Middenschip (175 m2)40,0020,00
    Middenschip + Kruiszaal (192 m2)50,0025,00
    Kruiszaal + Preekzaal (137 m2)30,0015,00
    Podiumzaal+Middenschip+Kruiszaal (244 m2)60,0030,00
    Middenschip +Kruiszaal +Preekzaal (257 m2)60,0030,00
    Podiumzaal+Middenschip+Kruiszaal+Preekzaal (308 m2)80,0040,00
5. Zijbeuk Zuid (44 m2)17,008,50
6. Zijbeuk Noord (44 m2)17,008,50
(tarief per uur)(tarief per uur)(tarief per uur)
 • Tarief sociaal: van toepassing voor sociaal-culturele en niet-commerciële (gesubsidieerde) educatieve groepen en instellingen; Sprundelse Clubs, School, Jeugd, Verenigingen en Cursuswerk
 • Tarief semi-sociaal: van toepassing bij clubs / verenigingen buiten Sprundel, Vrienden, Families, Buren, Scholen buiten Sprundel
 • Tarief commercieel: van toepassingen bij bedrijven en instellingen, professionele koks, commercieel gebruik en personeelsverenigingen
Faciliteiten:
Omschrijving:Tarief per:Tarief:
Toneelverlichting (incl. krachtstroom):per keer25,00
Set (mobiele) verlichtingslampen:per dagdeel10,00
Draadloze microfoon:per dagdeel8,50
Bingospel:per dag7,50
keuken-uitrusting:per dagdeel10,00
geluidsinstallatie (mobiel)
(meerdere microfoons en (lijn-)ingangen):
per keer of dag35,00
geluidsinstallatie bovenverdieping (vast)
(meerdere microfoons en (lijn-)ingangen):
per keer of dag35,00
Draagbare beamer:per keer7,50
Vaste beamer podiumzaal:per keer15,00
Verrijdbare videoschermen:per scherm/per keer10,00
Huur evenementenkast:per keer100,00

Algemene regels bij gebruik/huur De Trapkes

 • Bij jaarcontracten kan op basis van de vastgestelde tarieven een vast huurbedrag overeengekomen worden. De huurtarieven gelden in principe voor een kalenderjaar. Voor lopende, seizoengebonden activiteiten wordt de huurberekening tijdens het seizoen niet gewijzigd, mits dit voor het seizoen bekendgemaakt is.
 • Alles dat in een ruimte aanwezig is (flipover, videoscherm) kan gebruikt worden.
 • Alles dat in het gebouw door of namens huurder/gebruiker, verbruikt, vernield of beschadigd wordt, moet vergoed, c.q. betaald worden.
 • Kosten extra faciliteiten op aanvraag.
 • Als tevoren niet anders overeengekomen is, wordt per vergadering of repetitie 2,5 uur in rekening gebracht en bij feestavonden 5 uur.
 • Extra werk voor klaarzetten of opruimen vanaf € 15,00 per half uur per medewerker. Een huurder kan zelf klaarzetten en opruimen op tijdstippen die de overige activiteiten en medewerkers schikken. In principe zijn daar dan geen extra kosten aan verbonden.
 • Vaste gebruikers kunnen voor één activiteit per jaar huurvrijstelling krijgen en ook bij activiteiten met een drankomzet van meer dan € 500,00 per dagdeel kan vrijstelling van huur verleend worden.
 • Dorpswerk Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade of vermissing van eigendommen van de huurder/gebruiker die in haar ruimten achtergelaten worden.
 • Het gehuurde moet na de tijd van gebruik compleet en in staat van ontvangst worden opgeleverd, mits vooraf duidelijk een andere afspraak gemaakt is.
 • Bij verhuur moet duidelijk zijn voor welke activiteit de huurder de gehuurde ruimte(s) en inventaris wil gebruiken. Zonder toestemming van de verhuurder mag aan het gebruik van het gehuurde geen andere bestemming gegeven worden. Commercieel gebruik is uitsluitend mogelijk na toestemming beheerder.
 • Koffie, thee en drank mogen door de gebruikers/bezoekers niet meegebracht worden, maar dienen betrokken te worden via de foyer.
 • Indien verhuurder of huurder/gebruiker van deze regels af willen wijken, dient dit tijdig vooraf overlegd te worden tussen verhuurder en huurder/gebruiker, c.q. hun representanten.

Bijzondere regelingen m.b.t. consumpties

 • Behoudens bij bijzondere activiteiten kosten koffie en thee per kop aan de bar € 1,20
 • Koffie en thee per kan, dan wel door gebruiker zelf verzorgd, is mogelijk indien voor een ruimte huur is cq. wordt betaald.
  Een kan met acht kopjes kost € 7,20
  een kan met twaalf kopjes € 10,80
 • Bij voorstellingen/evenementen bestaat de mogelijkheid om de prijzen van koffie en thee, evenals andere consumpties, in samenspraak met verhuurder en organisatoren, aan te passen.
 • Voor bezoek, beroepskrachten en vrijwilligers, alleen wanneer er verband is met het werk of de activiteit, is koffie en thee gratis.

Tot slot

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?
Neem contact op met Conny Heeren-Vissenberg. Zij denkt met u mee en staat u graag te woord.
Zij is bereikbaar:
e-mail: trapkes@dorpswerksprundel.nl
telefoon: 0165 382 889
mobiel: 06 208 053 96

Scroll naar top